Worker to worker exchanges between shop-floors, cities and countries Module 1 / İşçiler arasında işyerleri, şehirler, ve uluslarötesi yetenek ve bilgi değişimleri Modül 1

Worker to worker exchanges between shop-floors, cities and countries Module 1: Social media and online networking guide for shop stewards, union trainers, organisers, and workers (7 week x 2 hours) 

İşçiler arasında işyerleri, şehirler, ve uluslarötesi yetenek ve bilgi değişimleri Modül 1: Sendikacılar, işyeri temsilcileri ve işçiler için sosyal medya ve çevrimiçi ağlar üzerinden örgütlenme  (7 hafta x 2 saat)

Starting Date August 1 (You can enrol for the class) – Başangıç 1 Ağustos (Kayıt yaptırabilirsiniz): http://networkedlabour.networg.nl/moodle/course/view.php?id=7#section-0 

  • Introduction / Giriş
  • Stronger ties with online networking / Sosyal ağlar ile daha sıkı bağlar kurmak
  • Tools for cybermeetings and webinars / Çevirimiçi toplantı ve seminer araçları
  • Bottom up publishing & sharing / Tabandan yayıncılık ve bilgi paylaşımı
  • Translation and interpretation / Çeviri ve Tercüme
  • Participation – Openness – Security / Katılım – Açıklık – Güvenlik
  • An Example / Kapsamlı Örnek
Material /  Materyal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s