Monthly Archives: August 2011

Şok terapileri kıskacında bir Ortadoğu denklemi

  19 Ağustos 2011 –  Mehmet Gürsan Şenalp
O halde bir ülke (mesela Türkiye) ya da ülkeler topluluğu (buna da Batı diyelim) bir diğer ülkeye (Suriye gibi) demokrasinin güçlenmesi ve insan haklarının gelişmesi gibi iyi ve samimi duygularla yaklaşabilir mi? Bu soru Friedman’a sorulsa idi “iyi niyetlere tek bir koşulda yer vardır; o da samimiyetsiz olmak kaydıyla” derdi

Dünya meseleleriyle ilgili kimseler arasında, Uluslararası İlişkiler’de diplomasi adı verilen iletişim / etkileşim tarzının ne denli gayri-ahlaki olduğunu bilmeyen azdır. Bu gerçeğin farkına varmak için mutlaka bir üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde okumanız ya da bu konularda ciltler dolusu kitap devirmeniz gerekmiyor. En azından birkaç ay önce gündemi birden bire işgal eden WikiLeaks skandallarından bu yana durum böyle. WikiLeaks sayesinde bu konulara hiçbir özel ilgisi veya akademik merakı olmayan milyonlarca insan, uluslararası ilişkilere yön veren bürokratların, memurların ve yönetici kadroların ne kadar dedikoducu, ikiyüzlü ve samimiyetsiz olduğunu öğrenmiş oldu. Kaldı ki gündelik münasebetlerde karşımızdakinin güven vermeyen veya samimiyetsiz bulduğumuz söz, tavır ve davranışlarını ‘diplomatik olmak’la, ‘politik olmak’la eleştiririz. Bu ve benzeri ikircikli tutumları yadırgarız. Bu tavırlara sahip kişi veya kişiler bizlere sevimsiz gelir. Demek ki boşuna değilmiş!

Uluslararası İlişkiler disiplini, bu sorunu, Yunan tarihçi Thukydides, Çinli Sun Tzu gibi klasik isimlere veya Machiavelli veHobbes gibi zaman ve mekân bağlamında bize daha yakın (Batılı) bazı ‘kötümser’ düşünürlere bağlayarak ‘bilimsel yollarla’ çözmüştür. Buna göre insanlar güvenilmez, kibirli, düzenbaz, kaypak, saldırgan, şiddet eğilimli, vahşi, rasyonel olmayan dürtülerle davranan, korku ve kaygılarının esiri olmuş, güce tapan yaratıklardır. Haliyle bu sefil varlıkları yönetenlerin ve dolayısıyla devletlerin de bu eğilimlerden muaf olmasını beklemek mümkün değildir. Kısacası insanın egoizmi devlet egoizminin temel belirleyicisidir, o kadar. Uluslararası İlişkiler’de (Uİ) ‘klasik gerçekçilik’ veya ‘siyasal gerçekçilik’ denilen köklü ve hakim düşünce, basitçe, insan doğasına ilişkin bu feci varsayımlar üzerinde yükselir. İşte bu zalim varsayımlar, modern diplomatik ilişkilerin üzerine inşa edildiği gayri-ahlaki ve yozlaşmış zemini bir güzel temize çekmektedir.  Continue reading

Fotoğraflarla Sol Meydanı direnişi | europeanrevolution.net

Fotoğraflarla Sol Meydanı direnişi
05 Ağustos 2011 – 
Son üç gündür “öfkeliler*” meydanlarını polislerden temizlemeye çalışıyor. Bu direnişe dün gece büyük bir polis gücü şiddetle cevap verdi

Sol Meydanı Salı günü İspanyol polisi tarafından boşaltılmıştı.

Aynı gece meydanda halk polis saldırısına büyük tepki gösterdi. Continue reading

LabourStart 2. Küresel Dayanışma Konferansı İstanbul'da

LabourStart konferansı İstanbul’da
05 Ağustos 2011 – 
LabourStart Küresel Dayanışma Konferansı’nın ikincisi 18-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da toplanacak. “Sosyal Ağlardan, Sosyal Devrimlere” başlığıyla gerçekleştirilecek olan konferansta Arap Baharı’nda işçi hareketinin oynadığı rolün yanı sıra; iletişimin, özellikle internet ve sosyal medyanın oynadığı rol çok yönlü olarak ele alınacak

Bu sonbaharda İstanbul, işçi hareketi için oldukça önemli ve heyecan verici bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sendika.Org’nin de destekçileri arasında olduğu “Sosyal Ağlardan Sosyal Devrimlere-LabourStart Konferansı 2011” 18-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Arap Baharı’nda işçi hareketi ve yeni medya
Arap Baharı olarak da nitelenen ve Kuzey Afrika’dan Mezopotamya’ya kadar tüm Arap-İslam coğrafyasını etkisi altına alan halk isyanlarında işçi hareketinin rolünün ele alınacağı konferansta; iletişimin, özellikle internet ve sosyal medyanın oynadığı rol çok yönlü olarak tartışılacak.

Tunus’tan Mısır’a; Yemen’den Bahreyn’e ve Fas’a kadar tüm coğrafyadan mücadeleci işçi örgütlerinden temsilcilerin bir araya geleceği LabourStart İstanbul Konferansı’na aynı zamanda Avrupa’dan ve dünyanın dört bir yanından da yoğun bir katılım bekleniyor.
Continue reading