Ağdaşık Emek Üniversitesi’nden Bilgilendirme ve Çağrı: 1 Mayıs 2015 ile İlk Ders Dönemi ve Kayıtlar Başladı!

dialogue 001 (2)AEÜ / ProletKult 2.0, Bülten, 1-7 Mayıs 2015

Sınıfsız toplumun kültürü ve bilgisi Örgüleme Aşamasında!

Ağdaşık Emek Üniversitesi (ProletKult 2.0) kişi veya grup olarak kolektif öğrenme ve dayanışma kültürü geliştirmeye olanak veren özgür ve açık erişime dayalı evrensel bir platformdur. Ezilen, mazlum, dışlanan ve yönetilenlerin kendilerini güçlendirebilmesi ve geliştirebilmesi için direk ve koşulsuz dayanışma platformumuzun varlık nedenidir. Dönüştürücü ve devrimci bir perspektifle bilgiyi her türlü yabancılaşmave baskıdan üretim ve dağıtım anında özgürleştirmek için açık kaynak ve özgür yazılım kullanarak elzem kaynaklara uzaktan üctersiz erişim sağlamak için geliştirdiğimiz üniversite biçimi aynı zamanda katılımcılar arasında parasız bir kooperatif paylaşım ekonomisini desteklemeyi hedeflemekte. Bu perspektifi paylaşan herkes ücretsiz ders alarak veya vererek, veya daha başka bir şekilde kooperatif ve açık kaynak platformumuza destek verebilir!

Ağdaşık Emek Forumu: Bir Mayıs Evrensel İşçi Sınıfı Gününü tartışıyoruz! 

Haymarket’den Soma’ya, Marikana’ya, Rana Plaza’ya ve Baltimor’a Bir Mayıs dünya işçileri için bugün ne anlam ifade ediyor?

Tarih:7 Mayıs 2015 
Saat: 15:00-18:00 (Türkiye saati ile)
Girişler (15:00-15:15)
Açılış ve sistemin tanıtımı (15:15-16:00)
Ağdaşık Emek Üniversitesi ve işçiden-işçiye devre eğitimler
Tartışma (16:15-17:45)
Dijital iletişim teknolojisi aracılığıyla sınırötesi iletişimin işçi perspektifinden bir ortak kültürün evrensel bilgisinin üretilmesinde ve bir Dünya İşçi Sınıfı oluşturmadaki rolü nedir: Hangi araçlarla, neyin bilgisi, ve nasıl bir kültür? 
Çıkışlar ve Kapanış (17:45-18:00)
Katılım:Sitedeki tüm etkinliklere kayıt ve katılım ücretsiz ve herkese açıktır. Fakat etkinlik ve derslere katılım kapasite ile sınırlıdır. Sınıdlar dolmadan önce kayıt işlemini yapmanızı öneririz. Toplantının çalışma diliİngilizce ve Türkçe olacaktır.
İnternet sitesi:networkedlabour.networg.nl/moodle
E-posta:networg@networg.net

1800’lerden günümüze dek, tabandan başlayan işçi örgütlenmeleri deneyimlerinin en temel parçası olan işçi öz-eğitimlerini gerçekleştirmek üzere geliştirilen en temel araçlardan birisi Devre Eğitimidir. İşçilerin kendilerini eğitmek üzere geliştirdikleri bu modeli İnternet’e uyarlayarak, sendikalara, bizler gibi sendika üyesi veya sendikasız işçi arkadaşlarımızın ücretsiz bir şekilde, çok düşük bir maliyete ve zahmete katlanarak çok değerli bir mekanizmaya kavuşmalarını hedefledik. Sendikaların, örgütlenen veya örgürsüz işç arkadaşlarımızın inisiyatif alarak istedikleri format ve içerikte uzaktan devre eğitimler örgütleyebilmesini hedefleyen projemiz 15 Mayıs 2015 Cuma günü  tarihinde yapılacak Eğitimcilerin Devre Eğitimi toplantısı ile hayata geçecek.
Çevrimiçi Sistemimiz 
Ağdaşık Emek Üniversitesi’nin uzaktan devre eğitim programı İnternet üzerinde çevirimiçi çalışan, yani herhangi bir program indirmeyi ve kurulumu gerektirmeecek şiekilde internet sitesine ve sitede yeralan programlara kayıt yaparak kullanılan bir sistemdir. Sistemimizin temeli, kurs programı ve materyallerini topladığımız, katılımcılar ve moderatörler arası iletişime olanak veren bu e-kampüs, tüm diğer kurslara ve etkinliklere açık erişimli kaynak ve malzeme saplamak üzere kurulan bir kütüphane, grup toplantılarına sesli ve görüntülü katılıma, sunuşlara ve canlı sohbete olanak veren çevrimiçi sınıflar gibi bir çok araçtan oluşuyor. Bu araçları biraraya getiren ve uzaktan eğitim için geliştirilen ücretsiz, özgür ve açık kaynak yazılım Moodle, çevrimiçi siber-sınıf için Big Blue Button eklentisi kullanıyoruz. Bu yazılımları hazırlayan gönüllülerce moderatörler, kurs hazırlayıcıları, öğretmenler ve katılımcılar için sistemin nasıl kullanıldığını detayları ile anlatan video ve yazılı kalvuzlara kısa süre içinde site üzerinden erişim verilecek. Bunun yanında problem yaşayan ve yardım isteyen arkadaşlara yine internet üzerinden elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Bu aşamada hayal kırıklığı ve gerginliği önlemek için hatırlatmak isterizki tamamen gönüllü emek ve dayanışma ile kurulan site ve sistemin kendisi de öğrenme ve gelişim aşamasında.
Destek ve katılım 
Ücretli, ücretsiz, sendikalı, sendikasız, esnek, katı, geçirgen, çalışan, yapısal, arızi, şimdiki, geçmiş veya gelecek zaman işçisi olsun bütün dışlananlara, ezilenlere ve güçsüz bırakılanlara bütünsel bilgi üretimi ve kültür gelişimi anlamında alçak gönüllü bir olanak yaratmayı amaçlayan üniversitemizi belirli bir örgütsel geleneğin veya kapalı bir ideolojik yorumun etkisinden bağımsız olarak geliştirilebilmesi için şu ana kadar hiçbir kurum, kuruluştan veya bireylerden maddi veya parasal katkı almadan, tamamen el emeği ve fikirsel dayanışmaya ilerledik. Bir Mayıs 2015 itibari ile ise ilerici ve devrimci sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler, ve diğer toplumsal örgütlerden, örgütlü örgütsüz tüm işçilerden katılım ve destek bekliyoruz. Umuyoruz ki işçi-işveren, yöneten-yöneten ayrımını muhafaza eden bütün ayrıcalıkları ortadan kaldırabilmeleri yolunda insanların kendi kendilerini güçlenmeleri için küçük de olsa bir katkımız olur.
Kayıtlar ve İletişim
Üniversitemize kayıtlar, dersler, içerik, vizyon ve politikamız veya diğer herhangi bir konu hakkında soru sormak, ilk dönem devre eğitimlere katılmak veya ders önermek için veya başka herhangi bir şekilde katkı sunmak için bize yazın: networg@networg.nl
Dayanışma ile! 
 
Ağdaşık Emek Üniversitesi 
Advertisements

2 thoughts on “Ağdaşık Emek Üniversitesi’nden Bilgilendirme ve Çağrı: 1 Mayıs 2015 ile İlk Ders Dönemi ve Kayıtlar Başladı!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s