Monthly Archives: November 2011

Onur Yolu 2: Eşitlikçi ve küresel bir devrimci öznenin belirişi, 11 Kasım ve 10 Aralık 2011 – Örsan Şenalp

17 Eylül ve 15 Ekim 2011 eylemleri dünya sosyal değişim tarihine “dünya çapında en kısa sürede organize edilen” kolektif eylemler ve başkaldırılar olarak geçecekler. 17 Eylül’de Avrupa ve Amerika’da yaşanan Tahrir benzeri işgaller öncesinde Yunanistan, İzlanda, İngiltere ve İspanya’da hayat bulan eylemliliklerin kenetlenmesi ve takibeden süreçte ulusötesi işbirliği komitelerinin internet üzerinden geliştirdikleri, meydanlardaki halk meclislerini örnek alan, doğrudan demokrasi mekanizmalarını başarıyla kullanmaları, 17 Eylül ve 15 Ekim’de işgallerin dünya çapında hızla yayılması sonucunu doğurdu.

Paris ve Wall Street işgalleri sembolik önem taşyorlardı ve bunların hareketi ileri taşıyacak eylemler olmaları bekleniyordu. 17 Eylül’de Paris’de Wall Street gibi kalıcı bir komün kurulamadı ama İspanya, İtalya ve diğer çevre ülkelerden ve Fransız şehirlerinden yürüyerek gelen eylemciler, 15 Ekim’de Brüksel’i işgal etmek üzere yürümeye devam etme kararı aldılar. Bu yürüyüş sürerken ana akım medya ABD’deki vurucu işgali iki hafta kadar görmezden gelmeye çalıştı. Olay, artık habercilik meşuiyeti açısından bir tehdit noktasına geldiğinde ise medya işgale tanıdık karalama kampanyası ile yer vermek zorunda kaldı. 15 Ekim ‘Dünya Devrimi’ veya ‘Küresel Değişim İçin Birlik‘, eylemi patlak verdiğinde artık iş işten geçmiş ve küresel anlamda %1 olarak sembolize edilen kapitalist seçkinlerin düzeni ve bu düzenin elindeki medyanın ipliği önemli ölçüde pazara çıkmış oldu.

15 Ekim işgalleri ile, artık sonu gelen Batı İmparatorluğu’nun kalbi olan en önemli metropol meydanlarında bir işgal ağı, yaklaşan dünya devriminin alt yapısı olarak kuruldu. Geçtiğimiz üç buçuk haftalık kısa süre içinde bu ulusötesi komün işlevsellik geliştirmeye, yeni bir yaşam deneyimi ve kültür oluşturmaya başladı. Sakarya Caddesinden, Tekel işgalinden bizlere oldukça tanıdık gelen görüntüler Wall Street, Brüksel, Amsterdam, Paris, Roma, Atina, Madrid, Toronto kent meydanlarına yayıldılar ve bir biri ile iletişim içindeki bu komünler, doğması beklenen eşitlikçi bir devrimci öznenin inşasına girişilen yerlere dönüştüler. Bu günlerde bu meclislerde geliştirilen yöntem ve edinilen deneyimlerin daha sistemli bir biçimde, yeni teknolojilerin işgal mekanlarında ortaya çıkan sistemler ile sentezlenmesi ile işleyecek örgütlü küresel bir ağın inşa edilmesi için uğraş veriliyor.

11.11.11 Küresel Meydan ve WikiGrev Continue reading