Monthly Archives: September 2011

Onur Yolu: 17 Eylül Wall Street-Paris İşgalleri ve 15 Ekim Dünya Devrimi | Örsan Şenalp

Pek dile getirilmiyor fakat Arap Baharı çoktan Büyük Orta Doğu olarak adlandırılan bölgenin dışına taştı bile. İlhamını Tahrir, Puerto Del Sol ve Syntagma halk işgallerinden alan toplumsal bir hareket/ler büyüyerek ve uluslararasılaşarak, 17 Eylül ve 15 Ekim tarihlerine doğru yol alıyor. En son İsrail ve Şili bu dalgaya katıldılar. Hareket/ler 17 Eylül’de Wall Street ve Paris’in merkez meydanlarının, 15 Ekim’de ise Brüksel ve Washington başta olmak üzere gezegen düzeyinde kent meydanlarının işgali için çağrılar yapıyor, örgütleniyor.

Bilgisayar hackerları ağı Anonymous 17 Eylül’de Wall Street’in işgaline kitlesel katılım için çağrı yaptı. Benzer bir çağrı da geçtiğimiz gün Manu Chao’dan, konser sırasında geldi. Uluslararası sermaye akışlarına vergi uygulansın savunusu ile tanınan ATTAC ağı, Avrupa çapında İspanya kökenli fakat giderek yayılan Gerçek Demokrasi Şimdi! ve Meydanları Ele Geçir hareketleri ile eylemler için işbirliğine gideceğini açıkladı. 1000 örgütten fazla katılımcısı olan Dünya Sosyal Forumu için İtalyan Koordinasyon ağı da, 15 Ekim eylemlerini destekleyeceklerini açıklayan biraçık mektubu geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Brezilya’daki gibi bazı sol partilerin yükselen bu hareketlere atıf yaparak taraftar toplama çabasına girmesi, hareketlerin etkisinin artmaya başladığını gösteriyor. Buna karşın söz konusu hareket/ler, geleneksel partilere ve sendikal yapılara uzak duruyorlar. Bunların kendilerini temsil etmediği konusunda ağız birliği içindeler. Şurası açık ki, ortaya çıkan bu hareket veya hareketler poleterleşen orta sınıfın gelişen ve genişleyen bir isyan dalgasına tekabül ediyor. Kullanılan sloganlar da şu an için açıkça sosyalizm veya komünizm kavramları ile ilintilendirilmemekte. Fakat ‘Devrim’ kelimesinin çekinilmeden kullanıldığı görülmekte. Sermaye ve devlet eliti düzenine ve baskıya karşı isyanın da ortak dile hakim olduğunu görüyoruz. Continue reading