Monthly Archives: March 2014

Dünden Bugüne Küresel Rekabetler: Kees van der Pijl ile Söyleşi

Derin devlet, gladyo ve örtülü CIA operasyonlarından Türkiye dahil bir çok ülkede patlak veren halk isyanlarına; kısıtlanmak istenen internet özgürlüklerinden Türkiye’deki “paralel devlet” ve AKP-Cemaat çatışmasının küresel rekabetler açısından değerlendirilmesine kadar oldukça geniş bir perspektifte güncel ve kuramsal ekonomi politik meseleleri Kees van der Pijl ile konuştuk.

Kâmil Kurtul tarafından Türkçe’ye çevirilen Küresel Rekabetler-Soğuk Savaştan Irak’ a (Global Rivalries, From The Cold War To Iraq, 2008) kitabının yazarı ve eleştirel uluslararası/küresel politik iktisat teorisinin önde gelen temsilcilerinden olan Hollandalı akademisyen Kees van der Pijl ile gerçekleştirdiğimiz bu söyleşiyi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin son sayısında okuyabilirsiniz.

Örsan Şenalp ve Mehmet Gürsan Şenalp

Atılım Sosyal Bilimler Dergisi Cilt / Volume: 3 • Sayı / No: 1-2 • Mayıs-Kasım 2013